8 класс

Белорусская литература

Беларуская літаратура, 8 клас (25.04 – 30.04)

Урок 1

“Чаму ў гонар разбойніка Машэкі складаліся паданні і быў названы горад над Дняпром?” (выразна рамантызаваныя вобразы галоўных герояў)

Заданні: знайсці і падрыхтаваць паведамленне ў сшытак па літаратуры “Паданне пра горад Магілёў” (пісьмова)

свернуть

Русский язык

18.05.2020  Тема: Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях

Материал для анализа и изучения: &40, упр.375 (анализ схемы)

Материал для закрепления: упр.376 (у), 377, 380 - 382

Д/З упр.380 (3) или 384

11.05.2020  Тема: Вводные слова, словосочетания, предложения. Знаки препинания при них

Материал для анализа и изучения: &40, упр.367 (таблица)

Материал для закрепления:

упр.368, 369, 370 - 372

Д/З упр.374

06.05.2020  Тема: Обособленные члены предложения со значением уточнения, пояснения, присоединения

Материал для анализа и изучения: &39, упр.352 (таблица)

Материал для закрепления:

упр.353,355, 361, 364

Д/З упр.363 или 366 п.2

04.05.2020  Тема: Пунктуация в предложениях, имеющих оборот КАК

Материал для анализа и изучения: &38, упр.343 (таблица)

Материал для закрепления:

упр.344,348, 349, 347

Д/З упр.346

29.04.2020 Тема: Знаки препинания в предложениях, имеющих оборот со словом КАК

Материал для анализа и изучения: &38, упр.337, 338, 343

Материал для закрепления:

упр.339, 340, 341

Д/З упр.347

22.04.2020

Тема: подготовка к сочинению по картине В. Сурикова «Взятие снежного городка»

Упражнения для ознакомления: упр. 328, 329,330

Д/З. написать черновик сочинения, пользуясь планом на стр. 188

20.04.2020

Тема: обособленные обстоятельства, выраженные именами существительными с производными предлогами

Материал для повторения:

7класс, тема «Производные и непроизводные предлоги», упр.331

Материал для анализа и изучения:

&37, стр.190 (таблица), упр.332,334

Материал для закрепления:

упр.333,335

Упражнения для контроля:http://e-vedy.ady.bu (тест 6.4.2.)

Д/З упр.325

свернуть

Русская литература

18.05.2020  Тема: Систематизация знаний по теории литературы

Д/З. Выполнить одно из заданий по выбору 2,4,5,7 (302 - 303)

11.05.2020  Тема: Особенности лирики 70 -90-х гг

Д/З. Подготовить выступление по творчеству одного из поэтов 70 – 90г.

06.05.2020  Тема: Авторская концепция человека и будущего в рассказе К. Сайма «Когда в доме одиноко»

Д/З. подготовить выступление «Мой любимый поэт»

04.05.2020  Тема: Авторская концепция человека и будущего в рассказе К. Сайма «Когда в доме одиноко»

Д/З. Выполнить задание 1 на стр. 301

29.04.2020 Тема: Мир природы в рассказе Ю.П. Казакова «Голубое и зеленое»

Д/З прочитать стр.281 – 301

22.04.2020

Тема: Ю. П. Казаков. Рассказ «Голубое и зеленое»

прочитать стр. 255 -280

Д/З. подготовить творческий пересказ эпизода знакомства с точки зрания Лили.

20.04.2020

Тема: Стихотворения Р. И.Рождественского, Е.А.Евтушенко, Н.М.Рубцова

Задание: 1. Прочитать стихотворения

2.Сделать целостный анализ текста 1 стихотворения (на выбор)

Д/З

 выучить стихотворение наизусть (на выбор)

свернуть

Белорусский язык

Беларуская мова, 8 клас (25.04 – 30.04)

Урок 1

Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, знакі прыпынку ў іх

Заданні: §50, выканаць практыкаванні 349, 351 (вусна), 350, 352, 354, 355 (пісьмова)

 

Урок 2

Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, знакі прыпынку ў іх

Заданні: §50, выканаць пісьмова практыкаванні 356, 357, 358, 359, 360

 

Выканаць пісьмова ў сшытак наступны тэст

 1. Адзначце сказы, у якіх адасобленыя акалічнасці выражаны дзеепрыслоўным зваротам.

а) Дарога выйшла на край узгорка адкрыўшы перад намі новыя краявіды.

б) Стаміўшыся спіць вецер ля імшарнай крыніцы.

в ) Вакол ападаючы на зямлю шамацела лісце.

 1. Адзначце сказы, у якіх адасобленыя акалічнасці выражаны адзіночным дзеепрыслоўем.

а ) Ціха шалясцяць на ветрыку пахучыя ліпы скідаючы на траву цяжкія кроплі расы.

б) Пераступіўшы парог школы дзіця не развітваецца з маленствам.

в) Сцёпка падмацаваўшыся напіўся ў рэчцы вады.

 1. Адзначце сказы, у якіх будуць адасабляцца акалічнасці, выражаныя адзіночным дзеепрыслоўем.

а) Гуляючы розуму не прыдбаеш.

б) Не палажыўшы не возьмеш.

в) Дзед Талаш ішоў не спяшаючыся.

 1. Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя акалічнасці адасабляюцца.

а) Нягледзячы на цёплае надвор е дзяўчына была ў паліто і шапцы.

б) Яны беглі прыгнуўшыся.

в) Дзякуючы цёплым дажджам на палях і лугах усё зазелянела.

 1. Адзначце сказы, у якіх правільна адасоблены акалічнасці.

а) Максім сядзіць, задумаўшыся.

б) Вецер налятаў, зрываючы лісце з дрэў і размятаючы яго па дарожках парку.

в) Працаваў ён спусціўшы рукавы.

__________________________________________________________________________

Беларуская мова

№ урока

Тэма ўрока

Заданні

1

Сказы з адасобленымі прыдаткамі, знакі прыпынку ў іх

§48, старонка 231 – 237, выканаць практыкаванні 336,337 (вусна), 338, 339, 343, 344 (пісьмова)

 

Выканаць тэст пісьмова ў сшытак

 Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя прыдаткі адасабляюцца:

 1. Сын леснікая сам з маленства любіў паліць касцёр, пасядзець ля вогнішча.
 2. Выдатны паэт і крытыкМаксім Багдановіч вылучаўся глыбокай і шырокай адукацыяй, тонкім разуменнем і пачуццём паэзіі.
 3. Флора або расліннасць Белавежскай пушчызацікавіла вучоных іншых краін.
 4. Як не славіць песняй сакалінай Беларусь рэспубліку маю.
 5. Сабака Амурупэўнена ішоў па следу.
 6. Ганна маці Лабановічабыла жанчына добрая, працавітая, руплівая.
 7. Найвыдатнейшы беларускі паэтМаксім Багдановіч большую частку жыцця правеў далёка ад Радзімы.
 8. Светлыя хмаркі дзеці прасторуціха па небе плывуць.
 9. Шырокай светлай паласою нясе свае воды Дняпро любімая рака ўсходніх славян.
 10. У Полацку жыў і славуты майстар-ювелір Лазар Богша.

 

№ урока

Тэма ўрока

Заданні

2

Сказы з адасобленымі дапаўненнямі, знакі прыпынку ў іх

§49, старонка 237 – 239, выканаць практыкаванні 345, 346, 347 (пісьмова)

Выканаць тэст пісьмова ў сшытак

Адзначце сказы, у якіх выдзеленыя дапаўненні адасабляюцца:

 1. Апроч той зямлі і зямное арбітыбылі ў ім яшчэ і сузор’і адбіты.
 2. Расцівітуць заместа пушчызеленакосыя сады.
 3. Зімой рэкі Заходняй Еўропы за выключэннем Одэра і Віслыамаль не пакрываюцца лёдам.
 4. Звыш планавыпушчаны два бульдозеры.
 5. Акрамя мянеу(ў) школьнай майстэрні працавала шмат вучняў.
 6. На голых дрэвах замест лісцяпаклалі шэрань маразы.
 7. Акрамя “зайцавага” хлебау(ў) бацькавай скрынцы бывае шмат якіх цікавых рэчаў.
 8. Апрача аднастайнага шуму сосену(ў) лесе нічога не чуваць.
 9. Усё лета за выключэннем некалькіх дзёнбыло цёплае надвор’е.
 10. Звыш планабыло выраблена мноства карысных рэчаў.
свернуть

Математика

10 класс

Геометрия

25.05.2020 Тема «Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей»

Практические задания: № 426, 429, 430.

Домашнее задание: № 427.

26.05.2020 Тема «Обобщение и систематизация знаний по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей»

Практические задания:

Домашнее задание: № 441.

28.05.2020 Тема «Контрольная работа «Перпендикулярность прямых и плоскостей»

Практические задания будут представлены позже.

29.05.2020 Тема «Коррекция знаний по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей»

Выполнение работы над ошибками. Индивидуальная консультация в вайбере.  

Алгебра

11.05.2020    Тема «Свойства и график функции у=х3»

Изучение нового материала: глава 4 § 18.

Практические задания: № 4.48 - 4.52.

Домашнее задание: гл. 4, § 18, № 4.56 - 4.58.       

12.05.2020    Тема «Свойства и график функции у=х3»

Практические задания: № 4.53 – 4.55.

Самостоятельная работа. Задания будут выложены позже.

Домашнее задание:  № 4.59 - 4.61.

15.05.2020    Тема «Свойства и график функции у=|х|»

Изучение нового материала: глава 4 § 19.

Практические задания: № 4.66 – 4.69.

Домашнее задание:  гл. 4, § 19, № 4.75 - 4.77.

 

Геометрия

12.05.2020 Тема «Обобщение и систематизация знаний по теме «Окружность»

Повторить: гл. 4.

Практические задания: №  № 1 – 5 (а).

Домашнее задание:  № 1(б), 3 (б), 4 (б), 5 (б).

14.05.2020     Тема «Контрольная работа  по теме «Окружность»

Практические задания: задания будут выложены позже .

 

 

Алгебра

04.05.2020    Тема «Функции у=к/х (к≠0), у=х2, у=|х|, у=√х и их свойства»

Изучение нового материала: глава 4 § 17.

Практические задания: № 4.4 - 4.8.

Домашнее задание: гл. 4, § 17, № 4.27, 4.29.

05.05.2020    Тема «Функции у=к/х (к≠0), у=х2, у=|х|, у=√х и их свойства»

Практические задания: № 4.9 – 4.14.

Домашнее задание:  № 4.28, 4.30, 4.33 (а).

07.05.2020    Тема «Функции у=к/х (к≠0), у=х2, у=|х|, у=√х и их свойства»

Практические задания: № 4.15 – 4.20.

Домашнее задание:  № 4.32, 4.35, 4.37.

 

Геометрия

05.05.2020 Тема «Углы, образованные хордами, секущими и касательными»

Изучение нового материала: глава 4 § 28.

Практические задания: №  401(а,б), 402 (а,б), 409 (а).

Домашнее задание:  гл. 4, § 28,  № 401(в), 402 (в), 409 (б).

08.05.2020     Тема «Свойство отрезков хорд и касательных»

Изучение нового материала: глава 4 § 29.

Практические задания: № 414, 416, 419 

Домашнее задание:  гл. 4, § 29,  № 415, 417, 420.

 Геометрия

01.05.2020     Тема «Центральный и вписанный углы»

Практические задания: № № 388, 389 (а, б), 390 (а).

Домашнее задание:  № 387 (в), 390 (б).

Алгебра

           30.04.2020    Тема «Контрольная работа

                     «Квадратичная функция и её свойства»

Повторить: гл. 3.

Практические задания будут предоставлены индивидуально.

Геометрия

25.04.2020     Тема «Центральный и вписанный углы»

Практические задания: № № 384, 385 (а, б), 387 (а, в).

Домашнее задание:  № 385 (в), 386.

Алгебра

20.04.2020    Тема «Системы и совокупности квадратных неравенств»

Повторить: гл. 1, § 6.

Изучить новый материал: гл. 3, § 16

Практические задания: стр. 194, № 3.200-3.204, стр. 199, № 1 – 3.

Домашнее задание: гл. 3, § 16,  стр. 199-вопросы, № 3.218 - 3.220.

21.04.2020    Тема «Системы и совокупности квадратных неравенств»

Практические задания:  № 3.205-3.209, стр. 199, № 4 – 6.

Домашнее задание: гл. 3, § 16,  стр. 199-вопросы, № 3.218 - 3.220.

23.04.2020    Тема «Системы и совокупности квадратных неравенств»

Практические задания:  № 3.210-3.216. Стр. 199, № 8 – 10.

Домашнее задание: № 3.226 - 3.228.

Геометрия

21.04.2020    Тема «Взаимное расположение окружностей»

 Изучить новый материал: стр.161.  гл. 4, § 26.

 Практические задания: стр. 159,  № 366(а,б), 368, 369, 372.   

 Домашнее задание: гл. 4, § 26,  № 366(в), 367, 370.

24.04.2020     Тема «Центральный и вписанный углы»

Изучить новый материал: стр.167, гл. 4, § 27.

Практические задания: № № 381 – 383 (а, б).

Домашнее задание: гл. 4, § 27,  № 381 – 383 (в).

свернуть

Английский язык

 

 8 класс

Тема

Содержание

Д/З

1.

Unit 8

Lesson 1

There’s no life without books

The huge world of books

                Упр 3 a,b, стр. 198 - Читать и переводить

                 

               

 

Упр. 2a,b, стр 197 - Письменно в раб.тетрадь

2.

Unit 8

Lesson 2

What kind of reader are you?

Упр. 1a,b, стр. 200

Упр 3, стр. 2002 -203 – Слушать , читать, переводить

 

Work book:

Unit 8

Lesson 1 все упражнения

3.

Unit 7

Lesson 19

Lunch break

Упр.2а, стр. 204

6.            Выучить правило стр. 252 – Relative Pronouns

 

Упр 5 , стр. 206   

Workbook:

Lesson 2-3 , стр. 102- 104, все упражнения

4.

Unit 8

Lesson 4

They have stood the test of time

Упр 2 b, стр. 207 -212 читать и переводить

Упр 2 b, стр. 207 -212 – всю новую лексику из текста в словарь и выучить

5.

Unit 8

Lesson 5

Celebrating books

упр.2 b, стр 214- слушать, читать и переводить

упр.5, стр. 215  - слушать, читать и переводить

Всю лексику из сносок в словарь стр. 196-214, учить

Workbook:

Lesson 4-5, все упражнения

6.

Unit 8

Lesson 6

 

Books, books everywhere

Упр. 2, стр. 216 – читать и переводить

Упр. 3а , стр. 1217 – Прослушать и читать, выписать лексику и выучить

Workbook:

Lesson 6, все упражнения

свернуть

Информатика

13.05.2020

Тема «Графические объекты в текстовом документе»

    Изучить новый материал: § 24

    Разобрать пример 24.1-24.10

    Практические задания:  запустите программу  Microsoft Word  и выполните задания стр 137 задание 1 задание 2

    Итоговая самооценка: контрольные вопросы стр 137

Д/з П 24

06.05.2020

Тема «Вставка символов и формул»

    Изучить новый материал: § 23

    Разобрать пример 23.1-23.7

    Практические задания:  запустите программу  Microsoft Word  и выполните задания стр 131 задание 1 (1, 6,7 задание 2 (1-3)

    Итоговая самооценка: контрольные вопросы стр 131

Д/з П 23

29.04.2020

Тема «Таблицы»

    Изучить новый материал: § 22

    Разобрать пример 21.1-21.10 

    Практические задания:  запустите программу  Microsoft Word  и выполните задания стр 127 задание 4

    Итоговая самооценка: контрольные вопросы стр 124

Д/з П 22

 

22.04.2020

Тема «Редактирование текста. Списки »

    Изучить новый материал: § 20, 21

    Разобрать пример 20.1-20.8 , 21.1-21.2

    Практические задания:  запустите программу  Microsoft Word  и выполните задания стр 118 задание 1, задание 2 на выбор

    Итоговая самооценка: контрольные вопросы стр  113, 118

Д/з П 20, 21

 

свернуть

История Беларуси

 

12.052020

 8 класс история Беларуси

Тема «назревание кризиса в обществе. События Февральской революции 1917 г. в Беларуси»

Домашнее заданние §28

8 класс

Тема «Белорусская литература ,театр ,живопись и архитектура в в 1860-х гг – начале XX в»

Домашнее задание : 1) § 25, 26

2) Задание 5, 6  с.117(письменно), 5,6 с.124 (письменно)

01.05.2020

8 класс история Беларуси

Тема «Белорусская литература и театр в в 1860-х гг – начале XX в»

 • 25

Задание 5, 6  с.117(письменно)

Домашнее  задание  отправляем на адрес koretscaja2018@yandex.by

24.02.2020

8 класс история Беларуси

Тема «Условия и особенности формирования белорусской нации»

Домашнее задание: 1) § 23

2) Задание 6 с.106 (письменно)

Домашнее  задания отправляем на адрес koretscaja2018@yandex.by

 

21.04.2020г.

Тема «Столыпинская реформа  и ее осуществление в Беларуси»

Домашнее задание : § 22, задания 4,5,8 (письменно)

Тема «Столыпинская реформа  и ее осуществление в Беларуси»

Домашнее задание : § 22, задания 4,5,8 (письменно

Домашнее  задания отправляем на адрес koretscaja2018@yandex.by

 

 

свернуть

География

21.04.2020

Тема:  Социально-экономические регионы Америки. Политическая карта и население Северной и Центральной Америки.

Домашнее задание: §46. Тетрадь по географии 8кл. А.Н. Витченко, Г.Г. Обух. Задание 1 с.80

http://geo.sch42.minsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=26341

 

свернуть

Биология

21.04.2020

Тема

«Нервная система, органы чувств и поведение млекопитающих»

Параграф

53

Задания

Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

Дополнительные ссылки

https://www.youtube.com/watch?v=ntcdIj2dOnk

23.04.2020

Тема

«Размножение и развитие млекопитающих»

Параграф

54

Задания

·        Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

·        Схему перенести в тетрадь

Дополнительные ссылки

https://www.youtube.com/watch?v=hu354pV2mUg

https://www.youtube.com/watch?v=XJatIndR1ZM

30.04.2020

Тема

«Многообразие млекопитающих: первозвери, настоящие звери, рукокрылые и грызуны»

Параграф

55, 56

Задания

Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

Дополнительные ссылки

https://www.youtube.com/watch?v=VktfV7UjqvE

 

05.05.2020

Тема

«хищные млекопитающие»

Параграф

57

Задания

Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

   12.05.2020

Тема

«Копытные млекопитающие. Морские млекопитающие»

Параграф

58,59

Задания

Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

 

14.05.2020

Тема

«Хоботные и приматы»

Параграф

60

Задания

Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

 

19.05.2020

Тема

«Сельскохозяйственные животные»

Параграф

61

Задания

Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

 

21.05.2020

Тема

«роль млекопитающих в природе и жизни человека»

Параграф

62

Задания

Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

 

26.05.2020

Тема

«Экологические группы животных: животные лесов и открытых территорий»

Параграф

63

Задания

Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

 

28.05.2020

Тема

«Взаимоотношения человека и животных. Охрана животных»

Параграф

65,66

Задания

Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

свернуть

Физика

13.05.2020

Тема «Решение задач по теме "Линзы. Построение изображений в плоских линзах»

    Повторить § 36-38( основные понятия и законы)

    Практические задания: Упр 24 задача 1(в), упр 25 задача 1,2, упр 26 задача 3

Д/з повторить § 36-38, разобрать  пример решение задачи стр 150

11.05.2020

Тема «Лабораторная работа " Измерение фокусного расстояния и оптической силы линзы"»

    Изучить новый материал: , Л.Р.№7 стр 167

    Практические задания:ответить на вопросы стр 167, контрольные вопросы стр168

 видео  выполнение работы

Д/з  повторить П 36-38 

04.05.2020

Тема «Линзы.Оптическая сила линзы. Построение изображения  в тонких линзах»

    Изучить новый материал: , § 37, 38

    Запомнить основные понятия ( главные выводы) стр 147, 150

    Практические задания:упр 25 задача 2, упр 26 задача 3

    Итоговая самооценка: контрольные вопросы стр 

 видео уроки ссылка 1 ссылка 2

Д/з повторить § 37, 37, разобрать  пример решение задачи стр 150

29.04.2020

Тема «Преломление света. Самостоятельная работа по теме "Прямолинейность распространения света. Отражение света»

    Изучить новый материал: , § 36

    Запомнить основные понятия ( главные выводы)

 видео уроки ссылка 1  ссылка 2

Итоговая самооценка: контрольные вопросы стр 142

 Практические задания:

  

 видео уроки ссылка

Д/з § 36, упр 22 задача 1 (в)

25.04.2020

Тема «Решение задач по теме» Прямолинейность распространения света. Отражение света»

    Повторить § 32-34( основные понятия и законы)

    Практические задания: Упр 23 задача 2 ,

Решить задачи:

Д/з повторить § 32-34, разобрать  пример решение задачи стр 134

Практические задания решить и отправить на электронную почту: velgosh.gena@yandex.by

22.04.2020

Тема «Зеркало. Построение изображения в плоском зеркале»

    Изучить новый материал: , § 35

    Запомнить основные понятия ( главные выводы)

    Практические задания:упр 21 задача 4, упр 22 задача 5, 6

    Итоговая самооценка: контрольные вопросы стр 

 видео уроки ссылка 1  ссылка 2

Д/з § 35, упр 21 задача 3

Практические задания решить и отправить на электронную почту: velgosh.gena@yandex.by

20.04.2020.

Тема «Источники света. Прямолинейность распространения света. Отражение света»

    Изучить новый материал: , § 32-34

    Запомнить основные понятия ( главные выводы)

    Практические задания: Упр 21 задача 1,2 , упр 22 задача 1

    Итоговая самооценка: контрольные вопросы стр 127,131,134

 видео уроки ссылка 1  ссылка 2

Д/з § 32-34, упр 21 задача 3

 

свернуть

Химия

СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ  И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАДАНИЙ

 1. На листе ответа поставить дату, ФИО, класс, тему
 2. Проанализировать задание
 3. Скопировать задание на компьютер в документ ворд и там дать ответы или сразу давать ответы на чистом листке (внимательно соблюдайте пункт 1)
 4. Сделать фото сделанного теста (если нет возможности дать ответы в документе)
 5. Выслать готовое задание на электронный адрес dargo42564256@mail.ru. В письме указать следующие данные: ФИО ученика и класс.

21.04.2020

Тема:

«Процессы окисления и восстановления»

Параграф:

43

Задания

·        Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

·        Задания 3-5

Дополнительные ссылки:

https://www.youtube.com/watch?v=w5e_6LClH5E

https://www.youtube.com/watch?v=DfRKKNw-sjg&t=245s

 

23.04.2020

Тема:

«Понятие об окислительно-восстановительных реакциях»

Параграф:

44, 45

Задания

·        Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

·        Задания 2, 5, 6

Дополнительные ссылки:

https://www.youtube.com/watch?v=w5e_6LClH5E

https://www.youtube.com/watch?v=DfRKKNw-sjg&t=245s

 

Тема:

Обобщение и систематизация знаний по теме «Химическая связь»

Параграф:

36-44

Задания

Решить тест по теме «Химическая связь»

  

8 класс. Тест «Химическая связь»

Часть А.

А1. Атомы каких элементов легко отдают электроны, превращаясь в положительно заряженные ионы

      1) С          2) Li                   3) Ва            4) Р

А2. Между атомами с резко отличающейся электроотрицательностью может образоваться связь

ионная            

металлическая      

ковалентная полярная            

ковалентная неполярная

А3.Понятия «молекула»  не применимо по отношению к структурной единице вещества:

    1) вода              2) кислород               3) алмаз      4) водород

А4.Формула вещества, образованного металлической связью:

1) О3;       2) S8;            3) С;            4) Са.

А5. Укажите пару веществ, образованных только ковалентной связью.

      1) P2O5 и Р4          2) СаС2 и СО2         3) О2 и KF           4) СаО и N2O5

А6. Связь между магнием и серой в сульфиде магния   

1) ковалентная неполярная    

2) молекулярная      

3) ионная      

4) металлическая

А7. Электронная плотность смещена к атому серы в соединении

      1) SO2             2) S8                 3) SO3                  4) H2S

А8. Кристаллическая решетка серы

      1) атомная              2) молекулярная       3) ионная       4) металлическая

А9. Частицы, находящиеся в узлах кристаллической решетки алмаза, -

      1) ядра атомов         2) ионы              3) атомы              4) молекулы

Часть В

В1. Запишите название химической связи в веществе, образованном атомами элементов с порядковыми номерами 3 и 17

В2. Химическая связь в соединении брома с элементом, электронная формула внешнего электронного слоя которого 4s24p5

1) ковалентная неполярная    

2) молекулярная     

      3) ионная      

      4) металлическая

В3. Установите соответствие между типом кристаллической решетки и названием вещества.

       Тип решетки                                 Название вещества

      1) ионная                                         А) поваренная соль

      2) атомная                                        Б) цинк

      3) молекулярная                              В) алмаз

      4) металлическая                             Г) кислород

В4.  Если вещество хорошо растворимо в воде, имеет высокую температуру плавления,  электропроводно, то его кристаллическая решётка:

 1)  молекулярная                                3)  атомная

 2)  ионная                                            4)  металлическая

 

30.04.2020

Тема:

«Понятие об окислительно-восстановительных реакциях»

Параграф:

44, 45

Задания

·        Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

·        Параграф 44 задания 3,4

Дополнительные ссылки:

https://www.youtube.com/watch?v=w5e_6LClH5E

https://www.youtube.com/watch?v=DfRKKNw-sjg&t=245s

 

07.05.2020

Тема:

«Однородные и неоднородные смеси веществ и их использование»

Параграф:

46

Задания

·        Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

Задания 5, 9

Дополнительные ссылки:

https://www.youtube.com/watch?v=wFUpPUS4eUwм

 

12.05.2020

Тема:

«Неоднородные смеси веществ и их использование»

Параграф:

46

Задания

·        Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

Дополнительные ссылки:

https://www.youtube.com/watch?v=wFUpPUS4eUwм

 

14.05.2020

Тема:

«Растворы. Вода-универсальный растворитель. Строение молекул воды»

"Растворение твердых, жидких и газообразных веществ в воде"

Параграф:

47,48

Задания

·        Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

Параграф 47, задания 2,4,7; Параграф 48, задания 2,5,10

Дополнительные ссылки:

https://www.youtube.com/watch?v=AKHjR8yTRmA

https://www.youtube.com/watch?v=s071y2pJNtI

 

19.05.2020

Тема:

«Качественные и количественные характеристики состава растворов. Концентрированные и разбавленные растворы»

Параграф:

49

Задания

·        Прочитать параграф, сделать опорный конспект, выделенные определения заносятся в конспект обязательно, определение подчеркнуть, параграф и определения выучить.

Задания 4,6,9

Дополнительные ссылки:

https://www.youtube.com/watch?v=ssNyNBbW3NU


21.05.2020

Тема:

«Массовая доля»

Параграф:

50

Задания

·       Проработать задачу 4

Задания 1,6,7

Дополнительные ссылки:

 

https://www.youtube.com/watch?v=PoP2C2yjafE

 

26.05.2020

Тема:

«Молярная концентрация растворенного вещества»

Параграф:

51

Задания

·        Расчетная задача 5

Задания 3,4,6

Дополнительные ссылки:

https://www.youtube.com/watch?v=RlvCfRtRfJQ

свернуть

Искусство

23.04. Тема. Великие европейские композиторы рубежа 17-18 вв.Венская классическая школа §28-29

Видеоурок. И.С.Бах

https://yandex.by/video/preview/?filmId=2478711618641295095&text=иоганн+себастьян+бах+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587498996431776-444947318566575609300126-production-app-host-man-web-yp-231&redircnt=1587499060.1

Видеоурок. Г.Ф.Гендель

https://yandex.by/video/preview/?filmId=6424631359413154158&text=Гендель+видеоурок

Моцарт видеоурок

https://yandex.by/video/preview/?filmId=14756822724619637057&text=моцарт+видеоурок

Видеоурок бетховен

https://yandex.by/video/preview/?filmId=8702143348861376051&reqid=1587499685616001-752005141493981898700145-sas1-8612-V&suggest_reqid=255870602151293441197346554339777&text=видеоурок+бетховен+биография

свернуть

Трудовое обучение

 24.04.2020

Тема: «Декорирование интерьера жилого помещения» - читаем, знакомимся.

Задание: 1) конспектируем у себя в тетрадочках по трудовому обучению, такие понятия как: интерьер, для чего необходим, этот «интерьер», какую роль он играет в жизни человека? 2) на страничке №168 есть практическая работа, опираясь на нее вам необходимо «изготовить» панно (в любую комнату, не обязательно детскую). Панно нужно нарисовать на листке бумаги, но с описанием и последовательностью его изготовления (поэтапно: что вы делали, какой материал использовали, сшивали или склуивали ит.д)

Сделанное задание фотографируем и отправляем на вайбер в «личку» (Чуть позже создам группу в вайбере «8 класс ТРУДЫ»)

(Электронную версию учебника «Трудовое обучение обслуживающий труд» (С.И.Столярова, Н.А.Юрченко, Н.Л.Кардаш) можно скачать в интернете)

Ссылка на учебник: https://uchebniki.by/rus/skachat/id01565s

 

свернуть

Физ.к и зд.

Домашнее задание :равномерный бег 1-2 км (д) и 2-3 км (м); до 08.05

(выполнять 2- 3 раза в неделю)

свернуть
Скопировать